„Mert a jó plakát nem csupán mint üzleti közvetítő jelent sokat, de mint tiszta művészi produktum is fenntartás nélkül élvezhető és értékelhető, akárcsak egy tájkép vagy portré. Anélkül hogy valódi hivatását elejtené, a festészet minden eddigi értékét magába hordhatja, sőt bármely művészien készített képnél könnyebben gyarapíthatja új értékekkel.”

Kassák Lajos: A plakát és az új festészet. MA, I. évf. 1.sz, 1916

Küldetés:

A magyar film és a mozi nem létezhet közönség nélkül. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy a közönséghez közelebb hozzuk a filmeket és a mozit. Moziba – sajnos – ma még kevesen járnak, a filmekkel így csak ők találkoznak. A filmek plakátjait azonban sokkal többen látják. A közönség általában előbb találkozik a filmplakátokkal, mint a filmekkel, talán itt el is dőlhet egy adott film sorsa. Megnézik vagy nem. Ezért a filmplakátok jelentősége sokkal nagyobb annál, mint ahogyan arra ma tekintünk. A filmplakátok szerepe és feladata, a közönség-mozi-siker rendszerben bonyolult és sokrétű. A filmipar minden szereplője – alkotók, filmelőállítók, forgalmazók mozisok –, alapvetően érdekeltek abban, hogy a filmplakátok teljesíteni tudják összetett feladatukat. A filmplakát egyrészt kereskedelmi szempontú eszköz, másrészt alkalmazott képzőművészeti alkotás. Megítélésünk szerint ez a komplexitás alkalmassá teszi a filmplakátot arra, hogy egy rendszeres kiállítás épüljön rá. A kiállítás és verseny célja, ösztönözni a megrendelőket és az alkotókat arra, hogy olyan filmplakátok szülessenek, amelyek a legmagasabb színvonalon tudnak megfelelni küldetésüknek. A kiállítások megszervezésével aktívan működhetünk közre a közönség és a film viszonyának javításához, a filmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb művészeti ágak presztízsének emeléséhez.

Tartalom:

A második Magyar Filmplakát Kiállításon valamennyi olyan magyar tervezésû filmplakátot láthatja a közönség, amely a 2004. évben a magyar mozikban bemutatott filmet népszerûsít.

Az eredeti koncepciónak megfelelôen fontosnak tartjuk évrôl évre összegyûjteni, és a közönség és a szakma elé tárni egy teljes év magyar filmplakát-termését. A kiállításra lehetôség szerint minden bemutatott film hazai tervezésû plakátját meghívjuk és minden elôzetes válogatás nélkül be is mutatjuk. Nem hisszük természetesen, hogy minden alkotás maradéktalanul megfelel a filmplakátokkal szemben megfogalmazott igényeknek. Látleletet akarunk adni e terület állapotáról, ahol egyszerre vannak jelen a remek és kevéssé sikerült mûvek.

A kiállított filmplakátok közül, ahogyan tavaly is, egy szakmai zsûri és a közönség választja ki az év plakátját. Idén 25 filmplakát közül lehet választani. A zsûri egy új taggal bôvült: Such György a modern kommunikáció területe felôl tekint a filmplakátokra, a korábbi zsûritagok – Pohárnok Mihály, Dr. Bakos Katalin, Molnár Gyula –, idén is részt vesznek az értékelésben. A közönség ismét szavazhat a kiállítás helyszínén, illetve a szemleprogramok helyszínein kihelyezett urnáknál. Természetesen interneten is lehet szavazni. Tavaly közel 1500 voks érkezett, a megújult honlapon (www.filmplakat.hu) idén is várjuk a szavazatokat.

A megkezdett hagyományt folytatva, a díjakat a tervezôk kapják. 2005-ben elsô ízben tudunk értékes díjat biztosítani: a gyôzteseknek digitális fényképezôgépet adunk át.

A kiállítás bázisát képezô, és a versenyben résztvevô plakátok mellett egy tematikus gyûjtemény is bemutatásra kerül. Idén a Gacs Réka által tervezett, tizenkét darabból álló sorozatot választottuk. Ezek a plakátok egy több éve mûködô Animációs Filmklub 2004. évi vetítéssorozatának hirdetései.

A kiállítás helyszíne megint a Millenáris Teátrum épülete, idén azonban a második emeleti Hajó ad teret a bemutatott mûveknek.

A kiállítás ötletgazdája és kurátora: Hutlassa Tamás
A kiállítás fôtámogatója: Café csoport