„Mert a jó plakát nem csupán mint üzleti közvetítő jelent
sokat, de mint tiszta művészi produktum is fenntartás nélkül
élvezhető és értékelhető, akárcsak egy tájkép vagy portré.
Anélkül hogy valódi hivatását elejtené, a festészet minden
eddigi értékét magába hordhatja, sőt bármely művészien
készített képnél könnyebben gyarapíthatja új értékekkel.”


Kassák Lajos: A plakát és az új festészet. MA, I. évf. 1.sz, 1916
Magyar Filmplakát 2004.
Kiállítás és verseny
Küldetés:
A magyar film és a mozi nem létezhet közönség nélkül. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy a közönséghez közelebb hozzuk a filmeket és a mozit. Moziba – sajnos – ma még kevesen járnak, a filmekkel így csak ők találkoznak. A filmek plakátjait azonban sokkal többen látják. A közönség általában előbb találkozik a filmplakátokkal, mint a filmekkel, talán itt el is dőlhet egy adott film sorsa. Megnézik vagy nem. Ezért a filmplakátok jelentősége sokkal nagyobb annál, mint ahogyan arra ma tekintünk. A filmplakátok szerepe és feladata, a közönség-mozi-siker rendszerben bonyolult és sokrétű. A filmipar minden szereplője – alkotók, filmelőállítók, forgalmazók mozisok –, alapvetően érdekeltek abban, hogy a filmplakátok teljesíteni tudják összetett feladatukat. A filmplakát egyrészt kereskedelmi szempontú eszköz, másrészt alkalmazott képzőművészeti alkotás. Megítélésünk szerint ez a komplexitás alkalmassá teszi a filmplakátot arra, hogy egy rendszeres kiállítás épüljön rá. A kiállítás és verseny célja, ösztönözni a megrendelőket és az alkotókat arra, hogy olyan filmplakátok szülessenek, amelyek a legmagasabb színvonalon tudnak megfelelni küldetésüknek. A kiállítások megszervezésével aktívan működhetünk közre a közönség és a film viszonyának javításához, a filmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb művészeti ágak presztízsének emeléséhez.
Tartalom:
2004-től minden évben, a Magyar Filmszemléhez kapcsolódóan megrendezésre kerül a Magyar Filmplakát 2004, 2005… kiállítás és verseny. Összegyűjtjük a bemutatott filmek, az itthoni fesztiválok, filmes rendezvények plakátjait, és évről-évre a nagyközönség elé tárjuk. A verseny az előző év hazai tervezésű film-, illetve filmtárgyú plakátjaira vonatkozik. Ezt minden évben egy szakmai zsűri, valamint a közönség értékeli. Évente kihirdetjük az „Év plakátja” díj nyertesét, a tervek szerint külön a közönség, és külön a zsűri döntése alapján. A kiállításokon az aktuális hazai mellett, rendszeresen bemutatunk külföldi és történeti jellegű plakátokat is. A történeti anyag összeállítását művészettörténeti kutatás előzi meg. Összegyűjtjük és kiválogatjuk a magyar grafika történetében kiemelkedő helyet elfoglaló filmtárgyú műveket, melyek művészi megfogalmazásukkal a hirdetés keretein túl, önálló alkotásokká váltak és a mai napig hatnak. Újrafelfedezésük inspirálhatja majd a kortárs alkotókat. Minden évben különböző tematikai csoportosítás alapján mutatjuk be a kutatások eredményét.
Forma:
Egy kiállítás és verseny, olyan helyszínen, amely méreteiben és hitvallásában a legmegfelelőbb céljaink megvalósításához. 2004.-ben a Millenáris kiállítótermei adnak helyet a programnak. A kiállítás az első évben, nemcsak az elmúlt év plakátjait mutatja be, hanem egy hosszabb időszak válogatott alkotásait. A verseny, csak az előző évben itthon tervezett magyar és külföldi filmek, filmplakátjai között kerül meghirdetésre. A versenyműveket a forgalmazók, a történeti alkotásokat múzeumok és gyűjtők bocsátják a kiállítás rendelkezésére. Minden, -a fentiekben leírt szempontnak megfelelő- bemutatott kortárs plakát automatikusan részt vesz a versenyben. A műveket a zsűri és a közönség értékeli. A zsűri 3 tagból áll, évente változó összetételű, filmes, marketing, képzőművész, művészettörténész és egyéb meghívottakból, őket a kiállítás szervezője kéri fel. A zsűri tagjai 2004.-ben Pohárnok Mihály, Dr. Bakos Katalin, Molnár Gyula. A zsűri, döntését egyszerű többséggel hozza meg. Az értékelés szempontjait a zsűri maga határozza meg és mindenki számára hozzáférhetően, közzéteszi.A közönség a helyszínen szavaz. A díjat az alkotó/k kapják, amely kiegészülhet, valamely támogató által felajánlott jutalommal. A kiállítás a Magyar Filmszemle programjához igazodik. A verseny eredmény hirdetése, a Filmszemle eredményeinek kihirdetésével egy időben történik. A program gondozója a Café Reklám Kft.